Om överläkaren

Doktor Wei Wei

 WEIWEI RH  Master D
 WW  TCM H

 

Doctor Wei Wei

    · M.D, av Kina licensierad traditionell kinesisk medicinsk läkare.

    · Åtta års universitetsutbildning i kinesisk medicin, vilket inkluderar akupunktur.

    · Sju års praktisk erfarenhet i en av de mest framstående traditionell kinesisk medicin

      sjukhuset (Beijing Traditionell Kinesisk Medicin Sjukhus) i Kina.  

          · Specialiserad i både modern och traditionell kinesisk medicin och akupunktur.

          · Medlem i Sweden Traditional Chinese Medicine Association och

            Sweden China LifeScience Association.