Akupunktur

acupuncture 783145Akupunktur är en gammal fysisk behandling i en form som behandlar patienter genom att applicera nålar på särskilda punkter på kroppen.

De äldsta skriftliga bevisen för akupunktur finner man i Huangdi Neijing (även kallat Gula Kejsarens klassiker), skrivna runt 200 f. Kr.

Akupunktur har nu för tiden fått en allt större popularitet. WHO har rekommenderat akupunktur för att behandla många sjukdomstillstånd. 

Forskning har bekräftat att akupunktur inte bara ger smärtlindring, men också gör möjligheten för kroppen att använda sin egen inre läkande kraft för att bota många sjukdomar. 

Genom att försiktigt välja punkter i enligt med ditt hälsotillstånd, kan läkaren balansera flödet av Qi och blod och återskapa balans och harmoni i kroppen.

Under två tusen år har akupunkturen utvecklats till många olika subtyper som:

  1. Normal akupunktur. Man använder normala nålar som varierar från 0.5 Cun till 3 Cun gjorda av en metall legering. Nålarna sätts i de traditionella punkterna som beskrivs i klassisk TCM.

  2. Eld-akupunktur. Man använder specifikt designade “eldnålar” på vissa punkter och som inte nödvändigtvis finns nämnda i de klassiska texterna.

  3. Ciluo-akupunktur. Man använder “Sanling nålar” på specifika punkter för att framkalla blödning.

  4. Sju-stjärne-akupunktur. Man använder sju-stjärne plommon-bloms nålen genom att klicka på huden vid dermatologiska problem. Baseras på hud distributions-teorin (Pi Bu) inom TCM.

  5. Tryck-akupunktur. Man använder små Qian-nålar på huden och låter dem sitta i flera dagar. Appliceras vid kroniska problem som förstoppning, högt blodtryck, etc.

  6. Öron-akupunktur. Man använder “tryck nålar” eller speciella örtfrön på öronen. En behandlingsform som ökar i popularitet. Det finns två olika inriktningar; den kinesiska skolan och den franska skolan.

  7. Det finns även andra mikro-akupunktur system som ögon-akupunktur, näs-akupunktur, hand -akupunktur, huvud-akupunktur, fot-akupunktur, abdominal-akupunktur.